Online Editions

Bracha L. Ettinger: Water-Dream Artistbook (Notebook, 25x25 cm), detail, 2011

Artwork by Bracha L. Ettinger, Water-Dream Artistbook (Notebook), 2011, detail.

Previous issues

 • Modeli sveta
 • Natural history
 • Krogotok rojstva in smrti
 • Ethical gestures
 • Človekove pravice
 • Svoboda in demokracija
 • Meditteranean lectures in philosophy
 • Ženska in religija
 • On commnunity
 • Šamanizem
 • Solidarity and interculturality
 • Mistika in literatura
 • Poetika in simbolika prostora
 • Amerška filozofija religije
 • O ljubezni
 • Antični mit in literatura
 • Ars magna
 • Ples življenja, ples smrti
 • Renesančne mitologije
 • Nikolaj Kuzanski
 • Protestantizem
 • Religija in umetnost podobe
 • Sebstvo in meditacija
 • Mesijanska zgodovina
 • 2000 po Kristusu
 • O Božjem bivanju
 • Panteizem
 • Logos in kozmos
 • Mislec neskončnosti Giordano Bruno
 • Religija in psihologija – Carl Custav Jung
 • Hermetizem
About Us | ©1996-2014 Poligrafi